Tiết lộ lý do tuyệt chủng của hai chi khủng long có cánh

Phân tích hóa thạch mới cho thấy hai chi khủng long Yi và Ambopteryx sống trong kỷ Jura cách đây 160 triệu năm không thực sự biết bay