Trị tiêu chảy, hội chứng lỵ bằng hạt cau

Hạt cau dùng cho các trường hợp bị giun sán, đầy bụng không tiêu, đau quặn, trướng bụng, tiêu chảy, hội chứng lỵ, phù nề.