Khởi công vở rối “Con yêu mẹ”

Theo thông tin từ Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát vừa khởi công vở rối nước kết hợp rối cạn dành cho thiếu nhi “Con yêu mẹ” theo kế hoạch đặt hàng biểu diễn năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch