Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu: Bài học ở HTX Nam dược Tản Viên Sơn

10/03/2022 11:45

Trong những năm qua, Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển sản phẩm OCOP. Không dừng lại ở đó, Hà Nội sớm quan tâm phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm và ứng dụng khoa để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Để hiểu rõ hơn mô hình này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Talkshow "Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu" với sự tham gia của Bác sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm và ông Trương Mạnh Hải - HTX Nam dược Tản Viên Sơn.

Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu: Bài học ở HTX Nam dược Tản Viên Sơn

Trang Viên

Bạn đang đọc bài viết "Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu: Bài học ở HTX Nam dược Tản Viên Sơn" tại chuyên mục VĂN HÓA - THÔNG TIN.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://propr.vn/ theo ĐKKD 0108933403 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.