Mưa lá và hàng sấu cổ thụ : tuổi thơ tôi Hà Nội

Những hàng sấu cổ thụ sáng nay (mùng 3/5/2016) trên phố Trần Hưng Đạo đang rơi những cơn mưa lá và trải những thảm lá vàng trên lối quen. Đẹp ngỡ ngàng.