Trí tuệ nhân tạo tìm ngoại hành tinh

Sử dụng trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học ở ĐH Warwick (Anh) khẳng định sự tồn tại của 50 ngoại hành tinh (hành tinh ngoài Hệ Mặt trời).