Bản tin dịch COVID-19 trong 24h: Thực hiện thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập đông người - khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19.