Hai nhà khoa học đoạt Nobel Kinh tế 2020

Paul R.Milgrom và Robert B.Wilson là hai cái tên tiếp theo giành giải thưởng này, với nghiên cứu về thuyết đấu giá.