Các dòng sản phẩm đầu tiên kết hợp các thiết bị analog tiên tiến

Microchip Technology Inc. vừa công bố các dòng sản phẩm MCU PIC 18-Q41 và AVR DB - những dòng sản phẩm đầu tiên kết hợp các thiết bị ngoại vi tương tự (analog) tiên tiến và hoạt động ở nhiều cấp độ điện áp với các kết nối liên thiết bị ngoại vi để tăng cường tích hợp hệ thống và rút ngắn thời gian thu thập tín hiệu.