Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A (Hậu Giang): "Làm tốt công tác hậu phương là góp phần chống dịch Covid-19 cùng cả nước"

13/06/2020 21:15

Châu Thành A là huyện cửa ngõ tỉnh Hậu Giang với tổng diện tích đất hơn 16.000 ha, trong đó đến 85% là đất nông nghiệp. Cùng với cả nước, Châu Thành A cũng bị cuốn vào cuộc “đại chiến” chống dịch Covid-19, ảnh hưởng không tránh khỏi về kinh tế - xã hội.

Dù vậy, với quyết tâm cao nhất, chính quyền đã giữ vững được trận địa kinh tế, xã hội, trở thành “hậu phương” đáng tin cậy, góp phần chiến thắng thảm họa dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn...

Ông Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, dành cho độc giả những chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội huyện nhà trong quý đầu tiên của năm 2020.

Ông Trần Thanh Lâm - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A.

Phóng viên: Nông nghiệp là thế mạnh của Châu Thành A, đặc biệt là rau màu và cây ăn trái. Tình hình thiên tai, dịch họa năm nay có vẻ khốc liệt, dưới đồng thì hạn mặn còn trên phố thì dịch bệnh Covid-19. Châu Thành A đã đối mặt với tình trạng này ra sao, thưa ông?

Ông Trần Thanh Lâm: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã dự báo tình hình rất khó khăn và đáng buồn là sự thật là như vậy. Hạn mặn đã ngày càng khốc liệt trong khi dịch bệnh Covid-19 càng lúc càng diễn biến khó lường. Với quyết tâm vượt lên chính mình, chính quyền và nhân dân Châu Thành A đã giữ vững được trận địa! Tính đến giữa tháng 3/2020 toàn huyện đã xuống giống vụ Đông Xuân được 8.204 ha, đạt 105,8% kế hoạch (7.754 ha), giảm 4,15% so cùng kỳ; năng suất ước đạt 7,4 tấn/ha, đạt 102,78% kế hoạch (7,2 tấn/ha), tăng 3,26% so cùng kỳ; sản lượng ước đạt 60.709 tấn, đạt 108,74% kế hoạch (55.829 tấn), giảm 2,4% so cùng kỳ. Vụ lúa Hè Thu 2020 xuống giống được 4.521 ha, đạt 58,34% kế hoạch (7.750 ha), giảm 28,42% so cùng kỳ; lúa đang trong giai đoạn mạ đến thời kỳ đẻ nhánh. Diện tích rau màu cũng gieo trồng được 326,7 ha; luỹ kế diện tích gieo trồng từ đầu vụ Đông Xuân được 1.657,5 ha, đạt 47,36% kế hoạch (3.500 ha). Cây ăn trái đã trồng được 5.119,74 ha, đạt 103,43% kế hoạch (4.950 ha), tăng 3,86% so cùng kỳ.

Về thuỷ sản, tổng diện tích thả nuôi 43,84 ha, đạt 11,54% kế hoạch (380 ha), tăng 32,93% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 16,6 tấn, đạt 0,32% kế hoạch (6.423 tấn), tăng 9,21% so cùng kỳ.Tổng đàn gia súc trong thánglà3.675 con (trong đó nuôi mới là 274 con), đạt 71,5% kế hoạch năm (5.140 con); giảm 25,94% so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm trong tháng là73.669 con, đạt 21,05% kế hoạch năm (350.000 con), giảm 41,65% so cùng kỳ. 

Về công nghiệp - Thương mại: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) trong tháng ước đạt 918,055 tỷ đồng, đạt 6,45% kế hoạch, giảm 1,68% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 2.792,771 tỷ đồng, đạt 19,63% kế hoạch (14.230 tỷ đồng), tăng 4,03% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 371,637 tỷ đồng, đạt 7,81% kế hoạch, giảm 0,79% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 1.156,580 tỷ đồng, đạt 24,43% kế hoạch (4.734 tỷ đồng); giảm 0,39% so cùng kỳ. Tính đến giữa tháng 3/2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 105,759 tỷ đồng, đạt 26,38% kế hoạch giao, tăng 2,25% so cùng kỳ; trong đó: Tổng thu nội địa (chưa điều tiết) được 20,895 tỷ đồng, đạt 22,63% kế hoạch, tăng 49,5% so cùng kỳ.

Phóng viên: An toàn người dân là mục tiêu của công tác chống dịch Covid-19 của Chính phủ. Xin hỏi chính quyền huyện Châu Thành A đã và đang làm gì để bảo vệ dân trong bối cảnh hiện nay?

Ông Trần Thanh Lâm: Dù việc đồng áng, hạn mặn phải lo lắng thường trực nhưng trước nguy cơ đại dịch Covid-19 chúng tôi không dám mất cảnh giác giờ phút nào. Chính quyền đã triển khai và thực hiện kịp thời tất cả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về giám sát, cách ly và phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới Covid-19 gây ra. Tổng số trường hợp quản lý đến 15 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2020 là 155 trường hợp: Trung Quốc 09 TH, Hàn Quốc 74 TH, Nhật 01 TH, Đài Loan 30 TH, khác 08 TH, tiếp xúc gần 33 TH. Về cách ly: Có 12 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế huyện nhưng hiện đã qua 14 ngày; trong 73 trường hợp cách ly tại nhà có 59 trường hợp đã qua 14 ngày. Có 11 trường hợp đã rời địa phương.

Thực hiện chủ trương chung, Châu Thành A đã cho cấp học Mầm non và Tiểu học tiếp tục nghỉ học; cấp học THPT đi học lại từ ngày 02 tháng 3 và THCS đi học lại từ ngày 09 tháng 3 năm 2020. Trong công tác tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, số người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là 79.264 người, đạt 81,21% dân số toàn huyện (97.606 người) và đạt 90,19% Nghị quyết (90,04%), tăng 3,44% so cùng kỳ.

Chính quyền hiện trợ cấp thường xuyên cho 4.199 đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền gần 1,6 tỷ đồng, lũy kế số tiền gần 4,6 tỷ đồng. Trợ cấp mai táng phí cho 31 đối tượng với số tiền 167,4 triệu đồng, lũy kế đã trợ cấp cho 66 đối tượng với số tiền 356,2 triệu đồng. Ngành Y tế phối hợp với các ngành chuyên môn, vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số tập trung chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Đại lễ Kiết giới Sima tại chùa A Ra Nhứt được dời lại cho đến khi công bố hết dịch.

Phóng viên: Một công tác trọng tâm trong những tháng tới là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần XIII. Xin ông cho biết tại Châu Thành A công tác này đã và đang làm ra sao?

Ông Trần Thanh Lâm: Châu Thành A cũng như các địa phương khác đặt vấn đề xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng chính quyền hiệu quả là mục tiêu hàng đầu. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trong nội bộ và nhân dân các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương “Năm dân vận chính quyền” theo Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, tiếp tục thực hiện mô hình thi đua “Một trách nhiệm, ba có, ba không” và củng cố, nâng chất các mô hình chính quyền thân thiện ở cơ sở.

Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác làm quy trình, nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; đồng thời quan tâm, theo dõi việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn đúng quy định; giải quyết chính sách sau khi sắp xếp cán bộ theo Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Tiếp tục xây dựng và ban hành các kế hoạch thi đua như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Châu Thành A cũng quán triệt thực hiện Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng, bảo vệ các điểm cách ly trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục lập kế hoạch tấn công truy quét các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, hạn chế trọng án. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện các lực lượng dự bị động viên, dân quân cơ động; phát huy các mô hình an ninh có hiệu quả, lập lại trật tự an toàn giao thông...

Huyện luôn tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để vụ việc tồn đọng kéo dài; xây dựng Kế hoạch tiếp dân trực tuyến theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh từ huyện đến các xã, thị trấn. 

Xin trân trọng cảm ơn ông./.

 

Hồng Ân (thực hiện)
 

15 ngày cách ly xã hội: Thời gian vàng hạn chế tối đa lây nhiễm Covid-19 15 ngày cách ly xã hội: Thời gian vàng hạn chế tối đa lây nhiễm Covid-19

Thủ tướng cho biết 15 ngày cách ly xã hội là khoảng “thời gian vàng” để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đã vấp phải.

Nguồn DN&TT

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A (Hậu Giang): "Làm tốt công tác hậu phương là góp phần chống dịch Covid-19 cùng cả nước"" tại chuyên mục Giới thiệu Doanh nghiệp.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://propr.vn/ theo ĐKKD 0108933403 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.