Artist Thành Gốm Việt

08/08/2023 10:13

Ông Nguyễn Trung Thành (Artist Thành Gốm Việt) sinh ngày 2/9/1979 tại Lập Thạch Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ ông đã có khiếu kinh doanh, luôn là tấm gương cho mọi học sinh cùng lứa tuổi vì khả năng vượt khó thay đổi số phận.

Hiện nay, ông Nguyễn Trung Thành là người sáng lập 1102 Capital Holding, Gốm Gia Tộc Việt, Trung Tâm Ngàn Năm Gốm Việt, phó chủ tịch Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt vào Chủ tịch Viện Chuyển đổi số ASEAN.

Ông Nguyễn Trung Thành được xem như người “truyền cảm hứng”, giúp tạo dựng giá trị xứng tầm cho nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. Cũng từ đó, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước gọi ông là Artist Thành Gốm Việt như một sự tôn vinh những đóng góp của ông với việc bảo tồn và phát triển những giá trị của Gốm Việt!  

Dưới đây là một số hình ảnh và hoạt động của Artist Thành Gốm Việt:

e8135b59-bc88-4eca-b919-0540805d0d3e-1691406329.jpeg

8d0a5b85-a7a8-426d-90fd-0d1b5a3a71ec-1691406301.jpeg

a25f485d-c0f1-4dc9-9a96-9dc136e98950-1691406275.jpeg

bfd2b9a3-8ed6-46f8-80f6-b29996f40f7d-1691406247.jpeg

400709e9-1b94-4a3f-8680-3e5696ab4108-1691406220.jpeg

f68fa1b1-d2b6-4d69-a656-74cae2c45609-1691377156.jpeg

b18cacc6-39f1-404e-b658-3b0281f01f29-1691377095.jpeg

7e553f66-0aa7-43e1-8ce3-49ce623c7941-1691377063.jpeg

9f2fb8dc-0cde-4e50-8d0b-e1b0d0069f85-1691377041.jpeg

f8c9f8c5-1419-44fe-a41f-d385f6162f84-1691376549.jpeg

b4d04842-98b8-4471-8976-1be20187bc02-1691376437.jpeg

c1070d5c-81a8-4b5b-8ad6-3be84064d0bc-1691376412.jpeg

111992df-10d7-4035-952a-ecc0f2ae35b0-1691376393.jpeg

a7441d8f-5da2-45f4-b941-684a58d0cb80-1691376372.jpeg

135a4b26-07ae-4aad-9b81-f976c8b4b6eb-1691376223.jpeg

5db262eb-926a-45cc-a965-206d9cca2d1a-1691376191.jpeg

z4581176168662-f82bc8d14a6e2f3f65813bde8efda962-1691373451.jpg

z4581176168782-6edad0f9570a5ab5b8405bae4d408968-1691373451.jpg

z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg

z4581176075170-7605049bbf096db4b09fddb75c03de4f-1691373453.jpg

z4581176091518-4f3a25a28e957942bf8dffe474113bcd-1691373453.jpg

z4581176099009-f51902c34e59ca865e5bcda2509572c8-1691373453.jpg

z4581176071499-c81aace18c89e4b996cd112c069e59d9-1691373453.jpg

z4581176074938-104a41be0b0fdfe37492977699ab6e14-1691373453.jpg

z4581176082352-4b5d15f8c0fd90ea792ce38d8ad1358c-1691373453.jpg

z4581176196699-02cdc2c2524bf70b7734a1980909b085-1691373454.jpg

z4581176205688-6d7e8cac9425f92c004f244839d9a4dd-1691373454.jpg

z4581176178862-341eb23ab07b329789a3a676359340e9-1691373454.jpg

z4581176185809-37d91adc97c930655676edab96d50996-1691373455.jpg

z4581176213894-ebfaec3f09424f93e3fc3a92ed163e68-1691373455.jpg

z4581176216416-f5703ebf42b4c9897ee3d07fe3c802fe-1691373455.jpg

z4581176219804-41040e26e5b0a96880e651fb6dc41616-1691373455.jpg

z4581176212676-4b1ebf8b32419dadaaf09b2ac1de7526-1691373456.jpg

z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg

z4581176193643-50a7a772532ecd37690e1b145c2e3fee-1691373455.jpg

z4581176095950-8b558c5a54816bfb9f16a976116888d0-1691373455.jpg

z4581176076501-720f4d8c39d9795456f7520aa3f71a0e-1691373456.jpg

z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg

z4581176224783-32778864df1246d7f6d91a76304eac5a-1691373456.jpg

 

CT

Bạn đang đọc bài viết "Artist Thành Gốm Việt" tại chuyên mục KINH DOANH.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://propr.vn/ theo ĐKKD 0108933403 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.