Gây quỹ từ thiện Tây Bắc ủng hộ đồng bào ở xã đặc biệt khó khăn

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1957 - 7/5/2024), hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung Ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, quỹ từ thiện Tây Bắc đã vận động hỗ trợ đại đoàn kết ủng hộ đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn của khu vực Tây Bắc.