Cô gái hơn 10 năm làm đôi chân cho bạn

Suốt những năm đi học, Nhung đến lớp, xuống căng tin hay ra sân trường chơi... trên đôi tay của cô bạn Hồng Xuyến.