HÃY TRỒNG HOA CÂY CẢNH THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI!

Cách đây hơn 60 năm, ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã phát động phong trào Tết trồng cây với mục tiêu làm cho phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện.