Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói”: Những chuyển biến tích cực tại Tây Nguyên

16/12/2022 07:48

Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" đã đạt được nhiều mục tiêu trong đó không chỉ đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho người dân những vùng khó khăn mà còn đáp ứng đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao tầm vóc, trí tuệ. Dưới đây là ghi nhận của Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Tây Nguyên.

Quyết Tuấn - Thu Hoà

 

Bạn đang đọc bài viết "Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói”: Những chuyển biến tích cực tại Tây Nguyên" tại chuyên mục VĂN HÓA - THÔNG TIN.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://propr.vn/ theo ĐKKD 0108933403 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.