Đặng Đình Mạnh: Người nặng lòng với văn hóa ẩm thực Việt và cá Lăng Việt Trì

Được đào tạo chuyên ngành kỹ sư xây dựng, nhưng lại có máu nghệ sĩ và đam mê văn hóa ẩm thực Việt, Đặng Đình Mạnh – chàng trai Thái Bình đã chọn con đường kinh doanh ẩm thực cổ truyền của dân tộc gắn với hệ thống Nhà hàng Mạnh Cá Lăng.