TOP 4 dịch vụ đám mây cần cho doanh nghiệp SME trong năm 2021

Dưới tác động của đại dịch, điện toán đám mây cho thấy nhiều thế mạnh vượt trội về tính linh hoạt và tối ưu chi phí, đặc biệt với các doanh nghiệp SME quy mô vừa và nhỏ. Dưới đây là nhóm các dịch vụ điện toán đám mây đang là xu hướng sử dụng của phần lớn Doanh nghiệp SME trong năm 2020 và sẽ còn tăng trưởng trong 2021.